OM OS

Virksomheden Weheat OÜ blev grundlagt i 2012 med et klart formål i tankerne: vi ønskede at levere et renere energialternativ til fossilt brændsel.Vi er eksperterne blandt træflisleverandører til Europa, især til Østersøområdet. Valget af en leverandør af kvalitets-træflis er nødvendigt til optimering af din kedels ydeevne i forhold til dens specificerede virkningsgrad. Vi leverer biobrændsel-træflis til private, erhvervsmæssige og offentlige ejere og operatører af biomassekedler. Vi arbejder i partnerskab med vore kunder og sikrer, at deres forsyning med træflis kører efter en driftssikker tidsplan og leveres i overensstemmelse med deres behov og ønsker.


I løbet af de seneste 5 år er Weheat blevet Østersøregionens største leverandør af træflis og piller – et lille og tilsyneladende almindeligt produkt, som tager sig af disse store udfordringer og giver reelle resultater. Opbygning af et net af støttende virksomheder og vor egen specialiserede lastvognspark har gjort os til en førende træhandels- og logistikvirksomhed i Østersøområdet. Sammenfattende kan vi høste, hakke, sigte, rense, opbevare og fragte enhver mængde og art af træflis ad landevejen, søvejen, ad floder og med jernbane. Vore certificeringer og erfaring gør det muligt for os at organisere hyperlokale, regionale og internationale træflis- og pelletlogistikkoncepter afhængigt af leverandøren, kunden og markedet.Siden 2019 har vi eksporteret vor træflis og pellets til tidligere kulfyrede kraftværker primært i Letland, Polen og skandinaviske lande, hvorved de kan mindske deres CO2-aftryk gennem deres levetid med omkring 80%.

Vi har lært at arbejde med adskillige produktionsfaciliteter i forskellige lande. I vor dagligdag er vi lige så vant til multigenerations træplantage- og høstpraksis som kvartalsrapportdrevne indkøbsstrategier med daglige variationer. Vi ser os selv som den afbalancerende faktor mellem mange forskellige sæt lovgivning, interesser og forretningsfilosofier.
Hos Weheat er vor opgave meget mere end blot at levere træflis og pellets. Vi arbejder for lavere udslip, sunde skove og stærke samfund.
VOR VISION OG VÆRDIER

Uanset de opnåede fremskridt tror vi, at der kan gøres mere til mindskning af klimaændringernes påvirkning. Mere end en tredjedel af udslippet verden over stammer fra elproduktion. Denne kolossale størrelse er noget af det, som fik os til fuldstændigt at gentænke vor forretnings vision og værdier, så vi påbegyndte vor omdannelse fra en sort til en grøn energivirksomhed. Vi samler hele vor opmærksomhed om at vise det store potentiale, som fornybar energi har som et mere levedygtigt, effektivt og vedvarende alternativ til fossile brændsler.

Som vi bor i en verden, der kører på grøn og fornybar energi, siger vi farvel til CO2