SUNDHED, SIKKERHED, MILJØ OG KVALITET

Vi har implementeret formelle politikker indenfor sundhed og sikkerhed, miljøledelse og kvalitet. Disse politikker
definerer vor systematiske tilgang til at identificere, styre og overvåge risici, ligeledes Weheat’s løbende
bestræbelser på at forbedre os indenfor disse områder. For hele tiden at forbedre vor drift har vi opstillet følgende
mål som grundlag for vort ledelsessystem:
• Ikke have nogen personskader og ulykker
• Ikke have nogen hændelser
• Ikke have nogen sygdomstilfælde på grund af arbejdsbetinget stress
• Ikke have nogen udslip
• Minimere forurening og miljøpåvirkningen fra vor drift

VORT HELBRED

Vore medarbejdere skal have den fysiske og mentale styrke til at imødegå de udfordringer, som de dagligt står over
for. Vi ved, at en sund livsstil bidrager til velbefindendet, og det har derfor høj prioritet hos Weheat.

Vi ønsker, at alle ansatte på vore kontorer passer på deres krop og sjæl. Passende ergonomi, tilstrækkeligt med
motion og sunde måltider er vigtige for kroppen. For os er sundheden en vigtig del af at sikre en tilfredsstillende
præstation.

VOR SIKKERHED

Mange opgaver i løbet af vore projektprocesser involverer et vist mål af risiko, og det er alle vore ansattes ansvar at
skabe omgivelser, som fremmer sikker drift. Vore ansatte arbejder sammen i en atmosfære af gensidig støtte og
åbenhed. Dette bidrager til at sikre god og åben kommunikation, som i sin tur skaber grundlaget for at tage de
rigtige beslutninger og drage de rette konklusioner, som fremmer sikker og effektiv drift. Virksomhedens
ledelsessystem inkluderer detaljerede procedurer, regler og rutiner til at sørge for, at driften sker på sikker vis.

VOR MILJØSTYRING

Weheat er i gang med at opnå ISO 14001-certificering, og vi tror på, at det, som er godt for miljøet, er også godt for
virksomheden.
Vor væsentligste vision er at mindske alle mulige udslip i atmosfæren og i havet. For at opnå dette fokuserer vi på
tæt overvågning af vore fartøjers præstationer, ordentlig vedligeholdelse og indførelse af brændstofbesparende
forholdsregler og miljøvenlige teknikker.

VOR KVALITET

Vi bygger vor virksomhed for fremtiden. Vi giver vore kunder førende løsninger for driftssikkerhed og økonomi såvel
som en mere miljøvenlig flåde. Weheat’s højeste prioritet er at drive virksomheden i overensstemmelse med
gældende love og regler i alle forhold. Weheat påtager sig at overholde ISO 9001:2015 i forhold til krav,
obligatoriske regler, standarder, procedurer og processer. Vi er i gang med at opnå kvalitetsstandard-certificering,
og dette er vort mål for 2020.
I 2020 vil Weheat oprette, vedligeholde og fortsætte med at forbedre et kvalitetsstyringssystem på grundlag af
kravene i:
• NS-EN ISO 9001 – Kvalitetsstyringssystemer
• NS-EN ISO 14001 – Miljøledelsessystemer
• Dokumenterede principper for forbedring
Vi fokuserer på kvalificerede og erfarne partnere gennem uddannelse, opbygning af positive holdninger og løbende
uddannelse, hvorved vi skaffer vort hold velkvalificerede og erfarne spillere. Vore ansatte identificerer sig med
Weheat, og dette skyldes i høj grad en veldrevet arbejdsplads.