JERNBANETRANSPORT

Omhu for miljøet er vigtigt for alle os hos Weheat, og vi er meget omhyggelige med, hvordan virksomheden
arbejder og påvirker miljøet. Vi gør derfor vort yderste for at finde miljøvenlige fragtløsninger.

Vi påbegynder for det meste leveringen af vore produkter med lastbil kombineret med jernbane. Transport over
lange afstande sker for det meste med jernbane, dette giver kortere rejsetid og større kapacitet. Ofte er afstandene
så korte, at jernbanetransport ikke er konkurrencedygtig i forhold til vejtransport. Af og til har vi interessante
logistikudfordringer mellem vore egne værker og jernbaneterminal med læssefaciliteter. Alle disse udfordringer kan
imidlertid ende med at mindske vore fragtomkostninger – i så tilfælde er vi dobbelt tilfredse og glade!

Vi sigter efter at finde flere muligheder for at bruge jernbanetransport, mindske omkostningerne og beskytte miljøet.