VEJTRANSPORT

Transportomkostninger afhænger i høj grad af afstanden og læssetætheden. Træflis fremstilles for det meste
umiddelbart op til skovveje, hvor træflisen ofte læsses direkte på transportkøretøjet. Afhængigheder og ventetider
mellem flishakkeren og lastbilen såvel som begrænset plads på skovvejen kan skabe logistiske problemer.
Anvendelse af store lastbiler til flisproduktionen i skoven muliggør høj produktivitet. Samtidig er dog – ud over støv
og støjforurening – den ringe massefylde ved transport af skovningsrester og trækroner til fabrikken en belastning.

Transport af tusindvis tons træflis årligt kræver omfattende planlægning og arbejde. Det meste leveres til kunder i
Skandinavien, Baltikum og resten af Nordeuropa. Mellem 100.000 og 500.000 tons årligt leveres med lastbil, og vi
søger hele tiden at planlægge vor logistik for denne transport optimalt. Vi har logistikhold i hvert land, og de
arbejder tæt sammen for at minimere vor miljøpåvirkning og spare penge. En af måderne til at opnå dette er ved at
bruge lastbiler med lav miljøpåvirkning, dvs. Euro 5–6 motorer og biodiesel.
Vore ruter bringer os ind i og ud af næsten alle de lande, hvor Weheat driver forretning. Efter losning kan vore
fragtmænd nogle gange medtage en returlast af en anden slags trævare.

Sammenfattende kan vi høste, hakke, sigte, rense, opbevare og fragte enhver mængde og art af træflis ad
landevejen, søvejen, ad floder og med jernbane. Vore certificeringer og erfaring gør det muligt for os at organisere
hyperlokale, regionale og internationale trælogistikkoncepter afhængigt af leverandøren, kunden og markedet.

Sæt dig gerne i forbindelse med os, hvis du er interesseret i at blive en af vore landevejstransportleverandører.
post@weheat.eu