TRÆFLIS

Stem Wood Chips (p63/p45)

Main fraction:P63
Ash Content, %≤2%
Bark Content, %≤10%
Moisture, %30-45%
Species:All species
 • FSC 100% or FSC controlled wood for all trades
 • MDF P45

  Main fraction:P45
  Ash Content, %≤1%
  Bark Content, %≤5%
  Moisture, %35-55%
  Species:All species
 • FSC 100% or FSC controlled wood for all trades
 • Logging residues wood chips

  Main fraction:P63
  Ash Content, %≤6%
  Bark Content, %≤20%
  Moisture, %35-55%
  Species:All species
 • FSC 100% or FSC controlled wood for all trades
 • Pressed Wood Chips

  Main fraction:P63/P45
  Ash Content, %≤2%
  Bark Content, %≤10%
  Moisture, %30-45%
  Species:All species
 • FSC 100% or FSC controlled wood for all trades
 • Træflis er et klimavenligt, lokalt og omkostningseffektivt brændsel til kraft-varmeproduktion. Træflis er særlig egnet
  til lokaliteter med stort varmebehov og tilstrækkeligt med lagerplads.
  ‘Skovflis’ fremkommer som biprodukt fra høstningen af træstammer med lille tværmål og træ af sekunda-kvalitet,
  såsom grene og trækroner. Når træ bearbejdet på et savværk, betegnes de afskårne stykker som ‘industriflis’. En
  anden kilde til træflis er krat i kort omdrift på braklagt landbrugsjord, hvor flisen fremstilles af hurtigtvoksende
  træsorter.

  Standardisering – spillen efter reglerne
  Standardisering kan være et solidt fundament for forretningsforhandlinger og kontrakter. Overholdelse af sådanne
  regler er dog valgfrit. EN ISO 17225-standarden fastlægger kvalitetsrelaterede brændselskategorier og
  specifikationer for fast biomassebrændsel verden over. Med C 4005 blev en særlig serie regelsæt publiceret i
  Østrig for energiudvinding fra træflis og hugget brændsel i biomasseværker over 500 kW. I stedet for 28
  underkategorier skelner den kun mellem fire ressourcegrupper: C1 (stammer), C2 (hele træer), C3 (rester fra
  skovningen) og C4 (bark, stubbe, rødder).

  Størrelse og kvalitet
  Afhængigt af størrelsen skelnes der mellem fin, mellem og grov træflis. Med EN ISO 17255-serien blev
  betegnelserne G30, G50 og G100 erstattet med partikelstørrelserne P16, P31/P45 og P63. Disse angiver, at
  længden af hovedfraktionen er ≤ 16 mm, ≤ 31 mm / ≤ 45 mm eller ≤ 63 mm. Yderligere er der fire kvalitetsklasser:
  A1, A2, B1 og B2. Fin træflis er bedst egnet til mindre værker, omend stykker i overstørrelse og en høj andel af
  meget finkornet materiale (støv) kan påvirke værket. Industriflis svarer sædvanligvis til mellemstørrelsen P31/P45.
  Grovflis anvendes for det meste i storskala værker.

  Kraft-varme (Combined Heat and Power, CHP) – træflis er egnet til kombineret produktion
  I modsætning til vand-, vind- eller solkraft afhænger biomassefyrede kraft-varmeværker ikke af årstiden eller vejret.
  Forskellige teknologier anvendes: i en Stirling-motor, for eksempel i mikro-kraft-varmesystemer til husholdninger,
  kan varmeenergi omdannes direkte til bevægelse og elektricitet. Til mellemstore eller højere ydelser brænder man
  træ til fremstilling af damp, som derefter omsættes til elektricitet med en turbine eller en maskine. I ORC-systemer
  er vandet erstattet af en organisk væske, som muliggør elproduktion ved forholdsvis lave temperaturer. Ved
  forgasning omdannes træ til en energibærende gas, som derefter driver en gasmotor. Høje virkningsgrader på
  omkring 30% er opnåelige; medregnet spildvarmen kan en virkningsgrad på op til 80% nås. Kvalitetskravene til
  træflisen er høje.