Loome mugavust, mõtleme keskkonnale

SEISAME TAASTUVENERGIA EEST

Tehke meiega koostööd Vaadake YouTube'is

Tarnime ükskõik millisesse Euroopa paika

Riga

Venstpils

KES ME OLEME

Tarnime biokütusena kasutatavat hakkepuitu kodumajapidamistele, ettevõtetele, avaliku sektori tarbijatele ja ka biomassikatlamajade operaatoritele. Weheati töö seisneb rohkemas kui hakkepuidu ja pelletite tarnimises. Me püüdleme ka väiksemate heitekoguste, tervete metsade ja tugevate kogukondade poole.

Soovime elada maailmas, mis põhineb taastuval rohelisel energial – ütleme süsihappegaasile hüvasti.

Details

Global transport and logistics

MEREVEDU

Meie peamised ekspordisadamad asuvad Lätis (Riias ja Ventspilsis). Ventspilsist veame kaupu Stockholmi, Göteborgi ja Malmösse ning Riiast Helsingisse. Lisaks transpordime tihti Eesti pealinnast Tallinnast...

RAUDTEEVEDU

Kogu Lehetäi personali jaoks on keskkonna eest hoolitsemine oluline. Oleme detailideni paika pannud selle, kuidas ettevõte töötab ja mida keskkonna heaks teeb.

MAANTEEVEDU

Veokulud sõltuvad suuresti vahemaadest ja laadimistihedusest. Hakkepuitu toodetakse peamiselt metsateede ääres ja hakke laaditakse tihti otse transpordiveokisse.

BIOMASS

Biomassienergia on keskkondlikult jätkusuutlik taastuva rohelise energia liik. Biomassienergia puhul on CO2 vähenemine taastuvenergialiikide hulgast suurim. Biomassienergia eeliste hulka kuuluvad kohaliku majanduse stimuleerimine, uute puidukütusega tegelevate ettevõtete areng ja töökohtade loomine kõigis Euroopa Liidu riikides.


Biomass

Biomass on taastuvenergiaallikas, mis pärineb orgaanilisest ainest, näiteks puidust. Biomassist energia tootmiseks on palju võimalusi, nt selle põletamine soojusenergia tootmiseks või elektrit tootvate auruturbiinide käitamiseks. Biomassienergia puhul on CO2 vähenemine taastuvenergialiikide hulgast suurim. Väiksemad CO2 heitekogused – ütleme CO2-le hüvasti.SOOJUSE JA ENERGIA KOOSTOOTMINE – HAKKEPUIT SOBIB KOOSTOOTMISEKS

Erinevalt hüdro-, tuule- ja päikeseelektrijaamadest ei sõltu biomassi kasutavad koostootmisjaamad aastaaegadest ega ilmast. Kasutatakse erinevaid tehnoloogiaid: näiteks kodumajapidamiste koostootmissüsteemide Stirling-mootorid võimaldavad soojusenergia otsest muundamist kineetiliseks ja elektrienergiaks.

Detalis