MEIST

Ettevõte WEHEAT OÜ asutati aastal 2012 kindla eesmärgiga: soovisime tarnida keskkonnasõbralikumat alternatiivi fossiilkütustele.Oleme Euroopa ja Baltikumi hakkepuidutarnijate hulgas asjatundjad. Katla tootlikkuse optimeerimine selle ettenähtud tõhususe kontekstis sõltub suuresti kvaliteetse hakkepuidutarnija valimisest. Tarnime biokütusena kasutatavat hakkepuitu kodumajapidamistele, ettevõtetele, avaliku sektori tarbijatele ja ka biomassikatlamajade operaatoritele. Teeme koostööd oma klientidega tagamaks, et nende hakkepuiduvarude tarne plaanitaks ja teostataks usaldusväärselt ning nende nõuete ja eelistuste kohaselt.


Viimase viie aasta jooksul on Weheatist saanud Baltikumi suurim hakkepuidu ja pelletite tarnija. Need väikesed esmapilgul tavapärased tooted seisavad silmitsi suurte väljakutsetega ja annavad sealjuures suurepäraseid tulemusi. Teenusepakkujate võrgustiku loomise ning oma veokipargi arendamise tulemusena on meist saanud Baltikumi juhtiv puidukaubanduse ja -logistikaga tegelev ettevõte. Kokkuvõtlikult: Weheat on võimeline igasuguse kvaliteediga puitu hankima, hakkima, läbi vaatama, puhastama, ladustama ja transportima nii maanteid, merd, jõgesid kui ka raudteid mööda. Meie tunnistused ja kogemused lubavad meil rakendada kohalikke, regionaalseid ja rahvusvahelisi hakkepuidu ja pelletite kontseptsioone olenevalt tarnijast, kliendist ja turu nõudlusest.Alates 2019. aastast ekspordime hakkepuitu ja pelleteid peamiselt Läti, Poola ja Skandinaavia elektrijaamadele, mis töötasid enne kivisöel. Nii vähenes nende kogu tegevusaja süsinikujalajälg umbes 80% võrra.

Oleme õppinud koos töötama mitmete riikide paljude erinevate tootmisettevõtetega. Meie igapäevategevuses on võrdselt esindatud nii mitme põlvkonna jooksul kujunenud puidukasvatus- ja raietavad kui ka kord kvartalis koostatavatel aruannetel põhinevad päevast päeva muutuvad ostustrateegiad. Näeme end tasakaalustava jõuna arvukate õigussüsteemide, huvide ja ettevõtlusfilosoofiate vahel.
Weheati töö seisneb rohkemas kui hakkepuidu ja pelletite tarnimises. Me püüdleme ka väiksemate heitekoguste, tervete metsade ja tugevate kogukondade poole.MEIE VISIOON JA VÄÄRTUSED

Olenemata positiivsetest arengutest usume, et kliimamuutuste tagajärgede vähendamiseks on võimalik veel rohkem ära teha. Rohkem kui kolmandik ülemaailmsetest süsinikuheidetest on pärit energiatööstusest. See suur number oli üks põhjusi, mis pani meid oma ärivisiooni ja väärtusi täielikult ümber mõtlema ja muutma, mis tegi meist kui mustast energiaettevõttest rohelise. Keskendusime täielikult taastuvenergia potentsiaali demonstreerimisele – see on elujõuline, tõhus ja jätkusuutlik alternatiiv fossiilkütustele.

Soovime elada maailmas, mis põhineb taastuval rohelisel energial – ütleme süsihappegaasile hüvasti.