TERVISHOID, OHUTUS, KESKKOND JA KVALITEET

Oleme paika pannud ametlikud eeskirjad tervise ja ohutuse, keskkonnajuhtimise ning kvaliteedi alal.
Need eeskirjad määratlevad meie süsteemse lähenemise riskide tuvastamisele, juhtimisele ja
jälgimisele ning Weheati jätkuva pühendumise nimetatud valdkondade tulemuste parandamisele.
Oma tegevuse pidevaks parendamiseks oleme oma juhtimissüsteemi aluseks seadnud järgmised
eesmärgid:

• Mitte ühtegi tervisekahjustust või õnnetust
• Mitte ühtegi õnnetusjuhtumit
• Mitte ühtegi tööstressist tulenevat haigusjuhtu töötajate hulgas
• Mitte ühtegi leket
• Meie tegevusega seotud reostus ja keskkonnamõjud on minimeeritud

TERVISHOID

Meie töötajad peavad olema füüsiliselt ja vaimselt tugevad, tegelemaks katsumustega, millega nad iga päev silmitsi seisavad. Teame, et tervislik eluviis aitab kaasa töötajate heaolule, ja seega on see Weheati jaoks oluline prioriteet.

Soovime, et iga töötaja igas meie kontoris hoolitseks oma keha ja vaimu eest. Keha jaoks on olulised ergonoomilised töövahendid, piisav trenn ja tervislik toitumine. Meie jaoks on tervis heade tulemuste saavutamise oluline eeldus.

OHUTUS

Mitmete meie projektiprotsessidega kaasneb teatud risk. Kõigi meie töötajate ülesanne on luua ohutu töökeskkond. Meie personal töötab koostööle orienteeritud ja avatud õhkkonnas. See aitab tagada sujuva ja avatud suhtluse, mis omakorda loob eeldused õigete otsuste ja järelduste tegemiseks. Nii on meie töö ohutu ja tõhus. Ettevõtte juhtimissüsteemi kuuluvad üksikasjalikud korrad, reeglid ja rutiinid, et tagada tööprotsesside ohutus.

KESKKONNAJUHTIMINE

Weheat tegeleb ISO 14001 sertifikaadi omandamisega. Usume, et see, mis on hea keskkonnale, on hea ka meie ettevõttele.

Meie põhiline visioon on vähendada heidet õhku ja merre nii palju, kui võimalik. Selleks jälgime põhjalikult oma masinapargi toimimist, hooldame seda põhjalikult ning rakendame
keskkonnasõbralikke meetmeid ja meetodeid kütuse kokkuhoidmiseks.

KVALITEET

Ehitame oma ettevõtet tulevikku silmas pidades. Pakume oma klientidele juhtivaid turvalisus- ja
majanduslikke lahendusi ning keskkonnasõbralikumat masinaparki. Weheati olulisim prioriteet on
juhtida ettevõtet igakülgses kooskõlas kehtivate seaduste ja määrustega. Weheat on võtnud
kohustuse oma nõudmiste, määruste, standardite, kordade ja protsessidega vastata standardile ISO
9001:2015. Praegu on meil käsil kvaliteedistandardi sertifikaadi omandamine, mis on ka meie 2020.
aasta olulisim eesmärk.
2020. aasta jooksul loob, haldab ja täiustab Weheat kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis põhineb
järgmisel:
• NS-EN ISO 9001 – Kvaliteedijuhtimissüsteemid
• NS-EN ISO 14001 – Keskkonnajuhtimissüsteemid
• Tõestatud parenduspõhimõtted

Keskendume oskuslike ja kogenud partnerite leidmisele ning hariduse, positiivse suhtumise
arendamise ja pideva koolitamise kaudu kvalifitseeritud ja kogenud meeskonnaliikmete loomisele. Suuresti tänu hästi juhitud töökeskkonnale jagavad meie töötajad Weheati põhimõtteid.