RAUDTEEVEDU

Kogu Lehetäi personali jaoks on keskkonna eest hoolitsemine oluline. Oleme detailideni
paika pannud selle, kuidas ettevõte töötab ja mida keskkonna heaks teeb. Seega anname
endast parima, et leida keskkonnasõbralikke transpordiviise.

Tavaliselt algab meie kaubavedu veokis ja raudteel. Pikkade vahemaade korral kasutame
enamasti raudteevedu, mille ajakulu on väiksem ja mahud suuremad. Tavapäraste
lühikeste vahemaade korral pole raudteevedu aga võimeline maanteeveoga
konkureerima. Vahel on logistikaprobleemid meie tehaste ja laadimisrajatistega
raudteeterminalide vahel meie jaoks huvitavad proovikivid. Nendest proovikividest jagu
saamine vähendab aga meie veokulusid – siis on heameelt ja rahulolu lausa topelt!

Soovime leida rohkem võimalusi raudteetranspordi kasutamiseks, kulude vähendamiseks
ja keskkonna kaitsmiseks.