MAANTEEVEDU

Veokulud sõltuvad suuresti vahemaadest ja laadimistihedusest. Hakkepuitu toodetakse
peamiselt metsateede ääres ja hakke laaditakse tihti otse transpordiveokisse. Hakkaja ja
veoki sõltuvus teineteisest, mõlema ooteajad ning metsatee kitsus võivad põhjustada
logistilisi probleeme. Suurte veokite kasutamine hakkepuidu tootmiseks metsas
võimaldab tootlikkust tõsta. Lisaks tolmule ja mürareostusele põhjustab raiejääkide ja
latvade tehasesse transportimise puhul probleeme madal laadimistihedus.

Igal aastal tuhande tonni hakkepuidu transportimine nõuab palju planeerimist ja tööd.
Suurem osa sellest kogusest veetakse klientidele Skandinaavias, Baltikumis ja Põhja-
Euroopas. Veokitega veetakse igal aastal 100 000 – 500 000 tonni kaupa ja me näeme
pidevalt vaeva selle nimel, et selle transpordiviisi logistikat optimaalselt planeerida. Meil
on igas riigis logistikameeskonnad, kes teevad tihedat koostööd, et meie
keskkonnamõjusid minimeerida ja kulusid kokku hoida. Üks lahendus nende eesmärkide
saavutamiseks on väikese keskkonnamõjuga veokite kasutamine. Neil veokitel on Euro
5–6 mootorid, mis kasutavad biodiislit.
Meie tarneteekonnad läbivad pea kõiki riike, kus Weheat tegutseb. Pärast ühe koorma
maha laadimist võib vedaja tagasisõiduks peale võtta uue koorma muud tüüpi
puitmaterjali.

Kokkuvõtlikult: Weheat on võimeline igasuguse kvaliteediga puitu hankima, hakkima,
läbi vaatama, puhastama, ladustama ja transportima nii maanteid, merd, jõgesid kui ka
raudteid mööda. Meie tunnistused ja kogemused lubavad meil rakendada kohalikke,
regionaalseid ja rahvusvahelisi puidulogistika kontseptsioone olenevalt tarnijast, kliendist
ja turu nõudlusest.

Võtke meiega ühendust, kui soovite saada üheks meie maanteeveopartnereist:
post@weheat.eu