HAKKEPUIT

Stem Wood Chips (p63/p45)

Main fraction: P63
Ash Content, % ≤2%
Bark Content, % ≤10%
Moisture, % 30-45%
Species: All species
 • FSC 100% or FSC controlled wood for all trades
 • MDF P45

  Main fraction: P45
  Ash Content, % ≤1%
  Bark Content, % ≤5%
  Moisture, % 35-55%
  Species: All species
 • FSC 100% or FSC controlled wood for all trades
 • Logging residues wood chips

  Main fraction: P63
  Ash Content, % ≤6%
  Bark Content, % ≤20%
  Moisture, % 35-55%
  Species: All species
 • FSC 100% or FSC controlled wood for all trades
 • Pressed Wood Chips

  Main fraction: P63/P45
  Ash Content, % ≤2%
  Bark Content, % ≤10%
  Moisture, % 30-45%
  Species: All species
 • FSC 100% or FSC controlled wood for all trades
 • Hakkepuit on kliimasõbralik, kodumaine ja kulutõhus kütus soojus- ja elektrienergia tootmiseks. See
  sobib eriti hästi suure soojanõudlusega paikadesse, kus on selle ladustamiseks piisavalt ruumi.
  Metsast pärit hakkepuit on väikese diameetriga puude ja vähem väärtuslike osade, näiteks okste ja
  latvade raiumise kõrvalsaadus. Kui puit hakitakse saeveskis, kutsutakse saadust tööstuslikuks
  hakkepuiduks. Hakkepuitu võib teha ka sööti jäetud põllumaadelt eemaldatud võsast – siis on
  tegemist kiiresti kasvavate puuliikide puiduga.

  Standardimine – mäng reeglite järgi
  Standardimine võib olla äriläbirääkimiste ja lepingute sõlmimise usaldusväärne alus. Kokkulepitud
  reeglite järgmine pole aga rangelt kohustuslik. Standard ISO 17225 määratleb globaalsed
  kvaliteedipõhised kütusekategooriad ja tahke biomassi spetsifikatsioonid. Austria standardiga C 4005
  avaldati riigis mitu määrust, mis kohalduvad hakkepuidu ja puidutööstuse jääkide energiakasutusele
  rohkem kui 500 kW võimsusega biomassijaamades. 28 alamkategooria asemel eristatakse standardis
  ainult nelja ressursirühma: C1 (palgid), C2 (kogu puu), C3 (raiejäägid) ja C4 (puukoor, kännud,
  juured).

  Suurus ja kvaliteet
  Suuruse põhjal eristatakse peent, keskmise suurusega ja jämedat hakkepuitu. Standardi ISO 17255
  seerias asendati tähistused G30, G50 ja G100 osakeste suurustega P16, P31/P45 ja P63. Need
  tähistused näitavad, et põhiosa pikkus on ≤ 16 mm, ≤ 31 mm / ≤ 45 mm või ≤ 63 mm. Lisaks on
  hakkepuidul neli kvaliteediklassi: A1, A2, B1 ja B2. Väikestele jaamadele sobib kõige paremini peen
  hakkepuit, kuigi suuremad puidutükid ja väga peente osakeste (tolmu) suur osakaal võivad jaama
  tööd mõjutada. Tööstuslik hakkepuit vastab tavaliselt keskmisele suurusele P31/P45. Jämedat
  hakkepuitu kasutatakse enamasti suurtes jaamades.

  Soojuse ja energia koostootmine – hakkepuit sobib koostootmiseks
  Erinevalt hüdro-, tuule- ja päikeseelektrijaamadest ei sõltu biomassi kasutavad koostootmisjaamad
  aastaaegadest ega ilmast. Kasutatakse erinevaid tehnoloogiaid: näiteks kodumajapidamiste
  koostootmissüsteemide Stirling-mootorid võimaldavad soojusenergia otsest muundamist kineetiliseks
  ja elektrienergiaks. Keskmise või sellest kõrgema tootlikkuse saavutamiseks põletatakse puitu auru
  tootmiseks, mis seejärel turbiini või mootori abil elektrienergiaks muundatakse. Orgaanilise Rankine’i
  tsükli (ORC) korral asendatakse vesi orgaanilise ainega, mistõttu on energia tootmine võimalik
  võrdlemisi madalatel temperatuuridel. Puidu gaasistamisel tehakse puidust generaatorigaas, mida
  kasutatakse gaasimootoris. Saavutatav kasutegur on lausa 30%; kui arvestada ka heitsoojusega, on
  kasutegur kuni 80%. Hakkepuidule kehtivad ranged kvaliteedinõuded.