TIETOA MEISTÄ

Weheat OÜ perustettiin vuonna 2012, ja sillä oli selkeä tavoite: halusimme tarjota puhtaampaa energiavaihtoehtoa fossiilisille polttoaineille.Olemme asiantuntijoita hakkeen toimittamisessa Eurooppaan ja Baltian alueelle. Laadukkaan hakkeen toimittajan valinta on välttämätöntä kattilan suorituskyvyn optimoimiseksi sen määritetyn tehokkuuden suhteen. Toimitamme biopolttoaineena käytettävää haketta kotimaisille, kaupallisille ja julkisen sektorin omistajille sekä biomassakattilan käyttäjille. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme, että heidän hakkeensa toimitetaan luotettavasti sekä heidän vaatimuksiaan ja mieltymyksiään vastaavasti.


Viimeisen 5 vuoden aikana Weheatista on tullut Baltian alueen suurin hakkeen ja pellettien – pieni ja näennäisesti tavallinen tuote, joka vastaa suuriin haasteisiin ja tuottaa todellisia tuloksia – toimittaja. Palveluntarjoajien verkoston ja oman erikoistuneen kuorma-autokannan perustaminen ovat tehneet meistä Baltian johtavan puukauppa- ja logistiikkayrityksen. Tiivistettynä: voimme korjata, silputa, seuloa, puhdistaa, varastoida ja kuljettaa kaikenlaatuista ja -tyyppistä haketta maanteitse, rautateitse sekä meri- ja vesiteitse. Sertifiointimme ja kokemuksemme ansiosta voimme järjestää paikallisia, alueellisia ja kansainvälisiä hakkeen ja pellettien logistiikkakonsepteja toimittajan, asiakkaan ja markkinoiden tarpeista riippuen.Vuonna 2019 ryhdyimme viemään hakettamme ja pellettejämme pääasiassa Latvian, Puolan ja Skandinavian maiden voimalaitoksiin, joissa käytettiin aiemmin hiiltä, jotta ne voisivat vähentää hiilijalanjälkeään noin 80 %.

Olemme oppineet tekemään yhteistyötä useiden eri maissa sijaitsevien tuotantolaitosten kanssa. Usean sukupolven puunistutus- ja puunkorjuukäytännöt ovat liiketoiminnassamme yhtä yleisiä kuin osavuosikatsauksiin perustuvat ostostrategiat päivittäisine vaihteluineen. Näemme itsemme tasapainottavana kokonaisuutena useiden oikeusjärjestelmien, intressien ja liiketoimintafilosofioiden välillä.
Työmme Weheatissä on muutakin kuin pelkkää hakkeen ja pellettien toimittamista. Työskentelemme päästöjen vähentämisen, terveiden metsien ja vahvojen yhteisöjen eteen.
VISIOMME JA ARVOMME

Tapahtuneesta edistyksestä huolimatta uskomme, että ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseksi on mahdollista tehdä vielä enemmän. Yli kolmasosa maailman hiilidioksidipäästöistä tulee sähköntuotannosta. Osittain tämän valtavan määrän vuoksi aloimme miettimään uudelleen ja muuttamaan liiketoimintamme visiota ja arvoa, mikä sai meidät aloittamaan muutoksen mustasta vihreäksi energiayhtiöksi. Panostamme uusiutuvan energian suuren potentiaalin osoittamiseen mahdollisena, tehokkaampana ja kestävämpänä vaihtoehtona fossiilisille polttoaineille.

Elämä maailmassa, joka käyttää vihreää ja uusiutuvaa energiaa – sanomme hyvästit hiilidioksidille