RAUTATIEKULJETUKSET

Ympäristöstä huolehtiminen on tärkeää meille kaikille Weheatissa, ja olemme erittäin
tarkkoja yrityksen toiminnasta ja sen ympäristötyöstä. Siksi teemme kaikkemme
löytääksemme ympäristöystävällisiä kuljetusratkaisuja.

Tuotteidemme kuljetus alkaa yleensä kuorma-auton ja rautatien yhdistelmällä.
Kaukokuljetukset tapahtuvat yleensä rautateitse, mikä mahdollistaa lyhyemmät
kuljetusajat ja suuremmat kapasiteetit. Rautatiekuljetus ei yleensä ole lyhyiden
välimatkojen vuoksi kilpailukykyinen maanteiden käytön kanssa. Meillä on toisinaan
mielenkiintoisia haasteita logistiikkakysymyksissä omien tuotantolaitoksiemme ja
lastauspalveluita käyttävien rautatieterminaalien välillä. Kaikki nämä haasteet voivat
kuitenkin vähentää kuljetuskustannuksiamme – eli olemme tuplasti tyytyväisiä ja iloisia!

Pyrimme löytämään lisää mahdollisuuksia rautatiekuljetusten hyödyntämiseen,
kustannusten leikkaamiseen ja ympäristön suojelemiseen.