VESELĪBA, DROŠĪBA, VIDE UN KVALITĀTE

Mēs esam ieviesuši oficiālu politiku veselības un drošības, vides pārvaldības un kvalitātes jomā. Šīs
politikas nosaka mūsu sistemātisko pieeju risku identificēšanai, pārvaldīšanai un uzraudzībai, kā arī
Weheat pastāvīgo apņemšanos uzlabot sniegumu attiecībā uz veselību, drošību, vidi un kvalitāti. Lai
nepārtraukti uzlabotu savu darbību, mēs kā savas vadības sistēmas pamatu esam izvirzījuši šādus
mērķus:
• nedrīkst būt nekādu traumu un negadījumu;
• nedrīkst būt neviena starpgadījuma;
• nedrīkst būt personāla slimību, kas saistītas ar darba stresu;
• nedrīkst būt noplūžu;
• samazināt piesārņojumu un ar mūsu darbību saistīto ietekmi uz vidi.

MŪSU VESELĪBA

Mūsu komandas locekļiem jābūt fiziski un garīgi spēcīgiem, lai ik dienu stātos pretī izaicinājumiem.
Mēs zinām, ka veselīgs dzīvesveids veicina labsajūtu, un tāpēc tā ir Weheat augsta prioritāte.

Mēs vēlamies, lai visi mūsu biroju darbinieki rūpētos par savu ķermeni un prātu. Ķermenim ir svarīga
atbilstoša ergonomika, pietiekami fiziskie vingrinājumi un veselīgas maltītes. Mums veselība ir svarīga
sastāvdaļa apmierinoša snieguma nodrošināšanai.

MŪSU DROŠĪBA

Daudzi uzdevumi mūsu projekta laikā ir saistīti ar zināmu risku, un drošas darbības vides radīšana ir
visu mūsu darbinieku atbildība. Mūsu darbinieki strādā sadarbības un atklātības gaisotnē. Tas palīdz
nodrošināt labu un atklātu komunikāciju, kas palīdz veidot pamatu pareizu lēmumu un secinājumu
pieņemšanai, kas veicina drošu un efektīvu darbību. Uzņēmuma vadības sistēmā ietilpst detalizētas
procedūras, noteikumi un kārtība, lai nodrošinātu darbību drošu izpildi.

MŪSU VIDES PĀRVALDĪBA

Weheat pašlaik iegūst ISO 14001 sertifikātu, un mēs uzskatām, ka videi labvēlīgais ir arī labvēlīgs
uzņēmumam.

Mūsu galvenā vīzija ir samazināt visas iespējamās emisijas gaisā un jūrā. Lai to sasniegtu, mēs
koncentrējamies uz rūpīgu mūsu kuģu darbības uzraudzību, pareizu apkopi un videi draudzīgu
degvielas taupīšanas pasākumu un paņēmienu ieviešanu.

MŪSU KVALITĀTE

Mēs veidojam savu uzņēmumu nākotnei. Mēs saviem klientiem piedāvājam vadošos drošības un
ekonomiskos risinājumus, kā arī videi draudzīgāku floti. Weheat galvenā prioritāte ir uzņēmuma
vadīšana visos aspektos saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un noteikumiem. Weheat apņemas
ievērot ISO 9001: 2015 prasības, obligātos noteikumus, standartus, procedūras un procesus. Mēs
pašlaik iegūstam kvalitātes standarta sertifikātu, un tas ir mūsu mērķis 2020. gadam.
2020. gadā Weheat izveidos, uzturēs un turpinās uzlabot kvalitātes vadības sistēmu, kuras pamatā ir:
• NS-EN ISO 9001 - kvalitātes vadības sistēmas;
• NS-EN ISO 14001 - vides pārvaldības sistēmas;
• pierādīti uzlabojumu principi.
Mēs koncentrējamies uz kvalificētiem un pieredzējušiem partneriem, izmantojot izglītību, veidojot
pozitīvu attieksmi, nepārtraukti apmācot un tādējādi izveidojot labi kvalificētus un pieredzējušus mūsu
komandas locekļus. Mūsu darbinieki identificējas ar Weheat, un to var labi atpazīt labi vadītā darba
vietā.