KOKSKAIDAS

Stem Wood Chips (p63/p45)

Main fraction:P63
Ash Content, %≤2%
Bark Content, %≤10%
Moisture, %30-45%
Species:All species
 • FSC 100% or FSC controlled wood for all trades
 • MDF P45

  Main fraction:P45
  Ash Content, %≤1%
  Bark Content, %≤5%
  Moisture, %35-55%
  Species:All species
 • FSC 100% or FSC controlled wood for all trades
 • Logging residues wood chips

  Main fraction:P63
  Ash Content, %≤6%
  Bark Content, %≤20%
  Moisture, %35-55%
  Species:All species
 • FSC 100% or FSC controlled wood for all trades
 • Pressed Wood Chips

  Main fraction:P63/P45
  Ash Content, %≤2%
  Bark Content, %≤10%
  Moisture, %30-45%
  Species:All species
 • FSC 100% or FSC controlled wood for all trades
 • Kokskaidas ir klimatam draudzīgs, sadzīves un izmaksu ziņā efektīvs kurināmais siltuma un enerģijas
  ražošanai. Tās ir īpaši piemērotas vietām ar nepieciešamību pēc siltuma un pietiekami lielu telpu
  glabāšanai.
  ‘Meža kokskaidas’ rodas kā neliela diametra un zemākas kvalitātes koksnes, piemēram, zaru vai
  kokmateriāla, iegūšanas blakusprodukts. Kad koksne tiek apstrādāta kokzāģētavā, smalkie
  pārpalikumi tiek saukti par ‘rūpnieciskajām kokskaidām’. Vēl cits kokskaidu avots ir īsas rotācijas
  jaunaudzes papuves lauksaimniecībā izmantojamajās zemēs, kur kokskaidas ražo no ātri augošām
  koku sugām.

  Standartizācija - spēle pēc noteikumiem
  Standartizācija var būt drošs pamats biznesa sarunām un līgumiem. Tomēr ievērot minētos
  noteikumus nav obligāti. EN ISO 17225 standarts nosaka ar kvalitāti saistītās degvielas kategorijas un
  specifikācijas cietajai biomasas degvielai visā pasaulē. Ar C 4005 Austrijā tika publicēta īpaša
  noteikumu sērija par kokskaidu un atlikumu kurināmā enerģijas reģenerāciju biomasas ražotnēs ar
  jaudu virs 500 kW.28 apakškategoriju vietā tajā izšķir tikai četras resursu grupas:C1 (apaļkoki), C2
  (veseli koki), C3 (meža atlikumi) un C4 (miza, celmi, saknes).

  Izmērs un kvalitāte
  Atkarībā no izmēra tiek izšķirtas smalkas, vidējas un rupjas kokskaidas. Ar EN ISO 17255 sēriju
  apzīmējumi G30, G50 un G100 tika aizstāti ar daļiņu izmēriem P16, P31/P45 un P63.Tie norāda, ka
  galvenās frakcijas garums ir ≤ 16 mm, ≤ 31 mm/≤ 45 mm vai ≤ 63 mm. Turklāt ir četras klases, kas
  attiecas uz kvalitāti:A1, A2, B1 un B2.Smalkās kokskaidas ir vispiemērotākās mazākām ražotnēm, lai
  gan ražotni var ietekmēt lielgabarīta gabali un augsts smalkumu (putekļu) procents. Rūpnieciskās
  kokskaidas parasti korelē ar vidēja izmēra P31/P45.Rupjās kokskaidas lielākoties tiek izmantotas liela
  mēroga ražotnēs.

  Koģenerācijas elektrostacija (CHP) - kokskaidas ir piemērotas koģenerācijai
  Atšķirībā no ūdens, vēja vai saules enerģijas biomasas koģenerācijas staciju darbība nav atkarīga no
  gadalaika vai laika apstākļiem. Tiek izmantotas dažādas tehnoloģijas: Stirlinga motorā, piemēram,
  mājsaimniecību mikro-CHP sistēmās, siltumenerģiju var tieši pārvērst kustībā un elektrībā. Lai iegūtu
  vidēju vai augstāku veiktspēju, tvaiku ražo, sadedzinot koksni, un pēc tam turbīna vai motors to
  pārvērš elektrībā. Organiskajā Rankīna ciklā (ORC) ūdens tiek aizstāts ar organisku šķidrumu, kas
  ļauj enerģiju ražot pie relatīvi zemas temperatūras. Koksnes gazifikācijas laikā koksne tiek pārvērsta
  par ražotāju gāzi, kuru pēc tam izmanto gāzes motorā. Iespējami augsti efektivitātes rādītāji -
  aptuveni 30%; ieskaitot atkritumu siltumu, var sasniegt efektivitāti līdz 80%.Kokskaidu kvalitātes
  prasības ir augstas.