JERNBANETRANSPORT

Omsorg for miljøet er viktig for oss alle på Weheat, og vi er veldig nøyaktige om hvordan
selskapet driver sin virksomhet, og vårt miljøarbeid. Derfor gjør vi vårt ytterste for å finne
miljøvennlige transportløsninger.

Vi starter vanligvis leveringen av våre produkter med lastebil i kombinasjon med en
jernbane. Langtransport foregår hovedsakelig gjennom jernbane, noe som gir kortere
reisetid og høyere kapasitet. På grunn av korte avstandene, som er vanlige, er ikke
togtransport konkurransedyktig i forhold til å bruke veier. Noen ganger har vi spennende
utfordringer knyttet til logistikk mellom våre egne prosesseringsanlegg og
jernbaneterminaler med lasteanlegg. Alle disse utfordringene kan likevel redusere våre
transportkostnader – da er vi dobbelt fornøyde og glade!

Vårt formål er å identifisere flere muligheter for å utnytte jernbanetransport, kutte
kostnader og beskytte miljøet.