SJØFRAKT

Våre viktigste eksporthavner er i Latvia (havner i Riga og Ventspils). Fra Ventspils leverer vi
til Stockholm, Gøteborg og Malmö, og fra Riga til Helsingfors. Vi transporterer også ofte til
Asia fra den estiske hovedstaden Tallinn.
Noen ganger har vi direkte kontakt med fraktselskapet, og andre ganger driver vi tett
samarbeider med store mellomledd i Europa og Skandinavia.
Vennligst kontakt oss hvis du har forslag om forsendelse til sjøs eller ønsker bare å
diskutere sjøfrakt med Weheat.
Ta kontakt med oss hvis du er interessert i å være en av våre partnere i sjøfrakt:
post@weheat.eu