VEITRANSPORT

Transportkostnadene er sterkt avhengige av avstand og lastetetthet. Treflis er produseres
stort sett på skogsveier, og lastes ofte direkte på transportkjøretøy. Avhengigheter og
ventetider mellom flishuggeren og lastebilen, samt utilstrekkelig plass på skogsveien kan
føre til logistiske problemer. Bruken av store lastebiler, som produserer treflis i skogen gir
høy produktivitet. Men i tillegg til støv og støyforurensning, er den lave transporttettheten
av skogrester og tretopper til fabrikken ugunstig.

Transport av tusen tonn flis hvert år krever mye planlegging og arbeid. Mesteparten av
volumene leveres til kunder i Skandinavia, Baltikum og Nord-Europa. Det leveres mellom
100.000 og 500.000 tonn med lastebil hvert år, og vi bestreber oss hele tiden på å
planlegge vår logistikk for denne transporten optimalt. Vi har logistikkteam i hvert land,
og de har tett samarbeid for å minimere vår miljøpåvirkning og spare penger. En av
måtene vi gjør dette på er ved å bruke lastebiler med en lav miljøpåvirkning, dvs. Euro 5 –
6 motorer og biodiesel lastebiler.
Våre ruter tar oss inn og ut av nesten alle de landene der Weheat opererer. Etter lossing
kan transportørene våre noen ganger ta retur med en annen type tremateriale.

Oppsummert er vi i stand til å høste, hugge, skjerme, rengjøre, lagre og transportere
treflis av hvilken som helst kvalitet og type på vei, sjø, elv og jernbane. Våre sertifiseringer
og erfaringer gjør det mulig for oss å organisere hyperlokale, regionale og internasjonale
trelogistikkonsepter, avhengig av leverandør, kunde og markedskrav.

Ta kontakt med oss hvis du er interessert i å være en av leverandører av veitransport.
post@weheat.eu