TREFLIS

Stem Wood Chips (p63/p45)

Main fraction:P63
Ash Content, %≤2%
Bark Content, %≤10%
Moisture, %30-45%
Species:All species
 • FSC 100% or FSC controlled wood for all trades
 • MDF P45

  Main fraction:P45
  Ash Content, %≤1%
  Bark Content, %≤5%
  Moisture, %35-55%
  Species:All species
 • FSC 100% or FSC controlled wood for all trades
 • Logging residues wood chips

  Main fraction:P63
  Ash Content, %≤6%
  Bark Content, %≤20%
  Moisture, %35-55%
  Species:All species
 • FSC 100% or FSC controlled wood for all trades
 • Pressed Wood Chips

  Main fraction:P63/P45
  Ash Content, %≤2%
  Bark Content, %≤10%
  Moisture, %30-45%
  Species:All species
 • FSC 100% or FSC controlled wood for all trades
 • Treflis er klimavennlig, innenlandsk og kostnadseffektivt drivstoff for varme- og kraftproduksjon. De er
  spesielt velegnet for steder med høyt varmebehov og tilstrekkelig lagringsplass.
  "Treflis fra skogen" er oppstår som et biprodukt av høsting av tømmer med mindre diameter og
  mindreverdig trevirke, som grener eller tretopper. Når trevirke blir behandlet i et sagbruk, kalles de
  hakkede stykkene "industrielle treflis". En annen kilde til flis er kort roterende buskvegetasjon på
  brakk jordbruksland, der treflis lages av rasktvoksende treslag.

  Standardisering – Å spille etter reglene
  Standardisering kan være et pålitelig fundament for forretningsforhandlinger og kontrakter. Å
  overholde nevnte regler er imidlertid valgfritt. EN ISO 17225-standarden definerer kvalitetsrelaterte
  drivstoffskategorier og spesifikasjoner for fast biomasse-drivstoff over hele verden. Med C 4005 ble
  en spesiell rekke av forskrifter publisert i Østerrike for energigjenvinning av treflis og hugget brensel i
  biomasseanlegg på over 500 kW. I stedet for 28 underkategorier skiller den kun mellom fire
  ressursgrupper: C1 (tømmerstokker), C2 (hele trær), C3 (skogrester), og C4 (bark, stubber, røtter).

  Størrelse og kvalitet
  Avhengig av størrelsen, skiller man mellom fine, mellomstore og grove treflis. Med EN ISO 17255-
  serien ble betegnelsene G30, G50 og G100 erstattet med partikkelstørrelsene P16, P31/P45 og P63.
  De angir at lengden på hovedfraksjonen er ≤ 16 mm, ≤ 31 mm/≤ 45 mm eller ≤ 63 mm. Videre finnes
  det fire klasser, som henviser til kvalitet: A1, A2, B1, og B2. Fine treflis er mest egnet for mindre
  anlegg, selv om overdimensjonerte stykker og en høy andel av fine deler (støv) kan påvirke anlegget.
  Industrielle treflis er vanligvis i samsvar med middels størrelsen P31/P45. Grove treflis brukes mest i
  store anlegg.

  Kombinert varme og kraft (CHP) – treflis er egnet for kraftvarme.
  I motsetning til vann-, vind- eller solenergi, er kraftvarmeanlegg for biomasse ikke avhengige av årstid
  eller vær. Det brukes forskjellige teknologier: i en Stirling-motor, f. eks.i mikro-CHP-systemer for
  husholdninger, kan termisk energi omdannes direkte til bevegelse og strøm. For en gjennomsnittlig
  eller høyere ytelse, produseres damp ved for av trevirke, som konverteres deretter til strøm av en
  turbin eller motor. I ORC er vann erstattet av et organisk medium, som gir mulighet for
  kraftproduksjon ved relativt lave temperaturer. Under treforgassing konverteres tre til en
  produsentgass, som deretter brukes i bensinmotorer. Høye virkningsgrad på ca. 30% er mulige;
  inklusiv spillvarme kan man oppnå en virkningsgrad på opptil 80%. Kvalitetskravene for treflis er
  høye.