Vi skapar komfort med hänsyn till miljön

Vi skapar komfort med hänsyn till miljön

Jobba med oss Titta på youtube

Oavsett var du är i Europa – vi levererar

Riga

Venstpils

VILKA VI ÄR

Vi levererar träflis som biobränsle till hushåll, företag och aktörer i den offentliga sektorn som äger eller driver biomassapannor. Vårt arbete på Weheat går ut på mer än leverans av träflis och pellets. Vi arbetar för mindre utsläpp, sunda skogar och starka samhällen.

Att leva i en värld som drivs med grön förnybar energi – vi säger farväl till CO2

Detaljer

GLOBAL TRANSPORT OCH LOGISTIK

SJÖTRANSPORT

Våra viktigaste exporthamnar är i Lettland (Riga och Ventspils hamn). Vi levererar till Stockholm, Göteborg och Malmö från Ventspils samt till Helsingfors från Riga. Vi levererar även ofta till Asien från Estlands huvudstad Tallinn....

JÄRNVÄGSTRANSPORT

Miljöomtanke är viktig för oss alla på Weheat och vi är ytterst noggranna med hur företaget arbetar och med dess miljöarbete. Därför gör vi vårt yttersta för att hitta miljövänliga transportlösningar.

VÄGTRANSPORT

Transportkostnader beror till stor del på avstånd och lastdensitet. Träflis produceras oftast vid skogsvägar och lastas ofta direkt på transportfordonet. Beroendeförhållanden och väntetider mellan flismaskinen och lastbilen ...

BIOMASSA

Biomassaenergi är en miljövänlig grön och förnybar energi. Biomassaenergi ger den största CO2-besparingen bland alla förnybara värmekällor. Fördelarna med biomassaenergi inkluderar stimulering av den lokala ekonomin, utveckling av nya bränsleföretag och nya jobb i alla EU-länder.


BIOMASSA

Biomassa är en förnybar energikälla framställd av organiska ämnen såsom trä. Det finns olika metoder för energiproduktion från biomassa, inklusive förbränning av biomassa för värmeproduktion eller för turbiner som producerar elenergi. Biomassaenergi ger den största CO2-besparingen bland förnybara värmekällor. Reducerade CO2-utsläpp – vi säger farväl till CO2.

KRAFTVÄRMEVERK (CHP) – TRÄFLIS PASSAR FÖR KOMBINERAD PRODUKTION

Till skillnad från vatten-, vind- och solenergi är biomassaeldade kraftvärmeverk oberoende av årstid och väder. Olika tekniker används: t ex stirlingmotor, mikro-CHP-system för hushåll; värmeenergin kan direkt omvandlas till rörelse och elenergi.

Detaljer