OM OSS

Företaget Weheat OÜ grundades 2012 med den tydliga målsättningen: vi ville leverera ett renare energialternativ till fossila bränslen.Vi är experter bland leverantörer av träflis till Europa och de baltiska länderna. Att välja en högkvalitativ leverantör av träflis är avgörande för optimering av prestandan av din panna jämfört med dess specifierade effektivitet. Vi levererar träflis som biobränsle till hushåll, företag och offentliga myndigheter som äger eller driver biomassapannor. Vi arbetar i partnerskap med kunderna och ser till att deras leveranser av löst träflis schemaläggs tillförlitligt och levereras enligt kundernas krav och preferenser.


Inom de senaste 5 åren har Weheat utvecklats till den största leverantören av träflis och pellets i de baltiska länderna – en liten produkt som kan verka oansenlig men kan lösa stora utmaningar och ger påtagliga resultat. Uppbyggande av ett nätverk av serviceleverantörer och vår egen specialiserade lastbilsflotta har gjort oss till ett ledande företag inom trähandel och logistik i Baltikum. Sammanfattningsvis kan vi skörda, hacka, sikta, rensa, lagra och transportera varje kvalitet och sort av träflis med land-, sjö-, flod- och järnvägstransport. Våra certifieringar och vår erfarenhet möjliggör för oss att organisera hyperlokala, regionala och internationella logistikkoncept för träflis och pellets beroende på leverantör, kund och marknadens krav.Från och med 2019 började vi exportera vårt träflis och pellets främst till lettiska, polska och nordiska kraftverk som brukade eldas med kol; ändringen möjliggör att minska kraftverkens kolavtryck över deras livslängd med ca 80%.

Vi har lärt oss arbeta med olika produktionsanläggningar i olika länder. Flergenerations planterings- och avverkningspraktiker är lika vanliga i vår dagliga verksamhet som rapportbaserade inköpsstrategier för varje kvartal med dagliga variationer. Vi ser oss som en balanserande kraft mellan olika rättssystem, intressen och affärsfilosofier.
Vårt arbete på Weheat går ut på mer än bara leverans av träflis och pellets. Vi arbetar för lägre utsläpp, sunda skogar och starka samhällen.
VÅR VISION OCH VÅRA VÄRDEN

Trots de positiva framsteg som görs är vi övertygade om att man kan göra ännu mer för att reducera följder av klimatförändring. Mer än en tredjedel av globala kolutsläpp kommer från energiproduktion. Detta stora andel är en av de saker som fick oss att se över och ändra hela vår affärsvision och våra värden vilket inledde vår omvandling från ett svart till ett grönt energiföretag. Vi ägnar hela vår uppmärksamhet åt att visa den stora potentialen av förnybar energy som ett mer livskraftigt, effektivt och hållbart alternativ till fossila bränslen.