JÄRNVÄGSTRANSPORT

Miljöomtanke är viktig för oss alla på Weheat och vi är ytterst noggranna med hur
företaget arbetar och med dess miljöarbete. Därför gör vi vårt yttersta för att hitta
miljövänliga transportlösningar.

Oftast inleder vi leveranser av våra produkter med lastbil i kombination med
järnvägstransport. Transport över långa sträckor sker oftast på järnväg vilket ger kortare
frakttider och högre kapacitet. På grund av oftast korta avstånd är järnvägstransport inte
konkurrenskraftig jämfört med vägtransport. Ibland möter vi spännande utmaningar vid
logistikproblem mellan våra fabriker och järnvägsterminaler med lastningsutrustning.
Alla dessa utmaningar kan emellertid reducera våra transportkostnader – i så fall är vi
dubbelt nöjda och glada!

Vi strävar efter att identifiera fler möjligheter till användning av järnvägstransport,
kostnadsminskning och miljöskydd.