VÄGTRANSPORT

Transportkostnader beror till stor del på avstånd och lastdensitet. Träflis produceras oftast
vid skogsvägar och lastas ofta direkt på transportfordonet. Beroendeförhållanden och
väntetider mellan flismaskinen och lastbilen samt brist på plats på skogsvägen orsaka
logistiska problem. Användning av stora lastbilar vid produktion av träflis i skogen
möjliggör hög produktivitet. Detta är dock problematiskt: förutom damm- och
bullerförorening är den låga lastdensiteten vid transport av trärester och trätoppar till
fabriken oförmånlig.

Transport av ettusen ton träflis varje år kräver en hel del planering och arbete. De flesta
volymer levereras till kunder i Norden, de baltiska länderna och Nordeuropa. Mellan 100
000 och 500 000 ton levereras med lastbil varje år och vi strävar kontinuerligt efter
optimal logistisk planering av dessa transporter. Vi har logistikteam i varje land och de har
ett nära samarbete för att minimera vår miljöpåverkan och spara pengar. Ett av sätten vi
gör det på är att använda lastbilar med låg miljöpåverkan, dvs Euro 5–6 motorer och
biodieseldrivna lastbilar.
Våra rutter leder oss till och från nästan alla länder där Weheat är verksamt. Efter
avlastning kan lastbilar ibland transportera en returlast med någon annan typ av
trämaterial.

Sammanfattningsvis kan vi skörda, hacka, sikta, rensa, lagra och transportera varje
kvalitet och sort av träflis med väg-, sjö-, flod- och järnvägstransport. Våra certifieringar
och vår erfarenhet möjliggör för oss att organisera hyperlokala, regionala och
internationella logistikkoncept för trä, beroende på leverantör, kund och marknadens
krav.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att bli en av våra vägtransportleverantörer.
post@weheat.eu