SJÖTRANSPORT

Våra viktigaste exporthamnar är i Lettland (Riga och Ventspils hamn). Vi levererar till
Stockholm, Göteborg och Malmö från Ventspils samt till Helsingfors från Riga. Vi levererar
även ofta till Asien från Estlands huvudstad Tallinn.
Ibland har vi direkt kontakt med rederier och vid andra tillfällen har vi ett nära samarbete
med stora förmedlare i Europa och Norden.
Kontakta oss gärna om du har några förslag om sjötransport eller vill diskutera om
sjöfrakt med Weheat.
Kontakta oss om du är intresserad av att bli en av våra sjötransportpartners:
post@weheat.eu